Garantija un Atgriešana

Preču garantija precēm, kuras iegādātas mūsu interneta veikalā:

Visām precēm, kuras ir pieejamas mūsu interneta veikalā www.4games.pro tiek piemērota, kā minimums, 2 gadu garantija no preces iegādes brīža. Atsevišķos gadījumos garantija var ilgt vairāk kā divus gadus, ja to ir noteicis konkrētās preces ražotājs.

Garantija sedz tikai tās preces, kurām tiek konstatēts ražošanas defekts. Garantija netiek piemērota precēm, kuras ir cietušas no dabiska nolietojuma, vizuāliem/mehāniskiem un līdzīgas dabas bojājumiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas, neuzmanīgas lietošanas, nesankcionētu remontu, ūdens bojājumu vai netīrumu dēļ.

Ja esat konstatējuši ražošanas laikā radītus bojājumus jūsu precei, tad, lūdzam to nosūtīt, kopā ar dokumentiem, kas pierāda garantijas esamību un preces iegādi mūsu veikalā, uz adresi: Lāčplēša iela 72, Rīga, LV-1011 (4GAMES.PRO).
Gadījumos, kad jūsu preces ražotājam ir pieejams autorizēts servisa centrs netālu no jūsu atrašanās vietas, lūdzam jūs, ar preci doties tieši pie viņiem, jo tas paātrinās garantijas procesu. Vēršoties pie mums, process būs paildzināts ar preces reģistrāciju autorizētajā servisa centra reģistrā un tās fizisko piegādāšanu turp un atpakaļ.

Preču atgriešana precēm, kuras iegādātas mūsu interneta veikalā:

Jums ir tiesības atteikties no jebkuras preces, kura ir iegādāta mūsu veikalā, nesniedzot paskaidrojumu, ja tas tiek darīts četrpadsmit (14) dienu laikā no iegādes brīža.
Par lēmumu atteikties no preces jums ir nepieciešams mums paziņot, zvanot uz tālruni +371 22164949 vai rakstot vēstuli uz [email protected].
Lai tiktu ievērots atteikuma periods, pietiek tikai ar to, ka paziņosiet mums par vēlmi izmantot savas atteikuma tiesības pirms 14 dienu termiņas beigām.
Jums ir nepieciešams mums nodot preci uz atgriešanu ne vēlāk, kā 14 dienas pēc paziņojuma iesniegšanas par atteikumu tiesību izmantošanu.

Vēlamies pievērst uzmanību tam, ka, mēs, preci nebūsim spējīgi pieņemt uz atgriešanu, ja tā tiks nosūtīta ar pastu, jo bez abu pušu klātesamības nav iespējams piefiksēt preces vizuālo stāvokli, defektus un komplektāciju. Nosūtot preci atpakaļ mums ar kurjera pakalpojumiem, jūs, automātiski, piekrītat preces stāvokļa aktam, kuru sastādīsim mēs, paši apskatot un izvērtējot tās vizuālo stāvokli un komplektāciju. Jebkuras pretenzijas, kuras var rasties vēlāk saistībā ar preces stāvokli, tiks uzskatītas par nepamatotām. Tādēļ, iesakām, preces uz atgriešanu nodot, personīgi, adresē Lāčplēša iela 72, Rīga, LV-1011 (4GAMES.PRO).
14 dienu atgriešanas period, jūs drīkstat preci izmantot tikai tik daudz, cik nepieciešams, lai pārbaudītu tās darbību. (Tāpat kā veikalā, kad skatāties portatīvo datoru. Ir iespējams iepazīties ar tā izskatu un izmēru, bet nedrīkst veikt nekādas darbības, kas varētu ietekmēt tā konfigurāciju vai aktivizēt operētājsistēmu).
Precēm ir jābūt atgrieztām savā, pirms iegādes esošajā, stāvoklī (iepakojums, instrukcijas, komponentes un dokumentācijas). Ja ir bojāts preces iepakojums vai tās stāvoklis nesakrīt ar to, kāds tas bija iegādes brīdī, atgriešana var tikt atteikta!

Vēlamies pievērst uzmanību, ka naudas līdzekļi jums tiks atgriezti pilnā apmērā, atskaitot piegādes izmaksas!